Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
achterdeur(e)

d' achterdeur(e) in het boerenhuis is d'achterdeure de dagelijks gebruikte toegang tot het huis slechts bij plechtige gelegenheden (bruiloft begrafenis) gaat de voordeur open aldus de geh. Z.; G.; Of.; ook voor de oudere dorpshuizen geldt dit; d. e. zijgangetje of over het erf is de achterdeur bereikbaar.
Uitdr.
Ie is deu(r) d'achterdeur(e) binne(g)ekomme(n): hij is er niet met open armen ontvangen (bv. v. e. schoonzoon: m.m. W.; Z.B. (Ovz.); N.B. (Col); Sch. (Rns.); L.v.Ax.; Hlt.
Van oneerlijk verkregen of binnengesmokkeld goed: 't Is deu(r) d'achterdeur(e) binnen(g)ekomme(n): m.m. W. (Mdb); Z.B. (Ktk.; Wmd.; Ier.); T. (Ovm.); Sch. (Zr.; Zn.; Bwh.); Z.V.W. (Bks.; Bvt.; Hp.); Hlt.; G.; Ofl. (Dl.).
't Vlie:gter nog gauwer deu(r) d'achterdeure uut as(d)atter lans de vôôrdeure inkomt: 't geld vliegt zó het huis weer uit: Ier.; Rns.

achterdraoge(n)

Iem. achterdraoge(n) veel en ongunstig praten over.
Zie:
achterwegedraege(n).

achtergat

achtergat lett. open eind v. e. boerenwagen als het achterbord is weggenomen; vooral i.d. uitdr.: In 't achtergat raeke(n) raoken: 1. achteropraken m. h. werk; m.m. Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; L.v.H.; G. (Odp).
'k Bin glad in't achtergat erocht vandîhe die Sanne ei van de voemirr¶g zôô stîn klessen: Wmd.
Aant. Mlk. geeft achtergat ook voor: de laatste bank in de vêêrewaegen (huifwagen) een donker en benauwd plaatsje. 2. Financieel achteropraken en achterraken b. e. spel: L.v.H.
Vroeger maokten die dà goed jongen maor mé-tien slechten tijd zijn z'êêlemaol in 't achtergat geraokt: Lams.
Zie:
achtertou:we.

achtergoe:d

achtergoe:d kleine verdroogde tarwekorrels opg. Z.V.W. (Adb.).
Zie:
smal.