Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
ebbe

ebbe eb Alg. doch zie:
lêêg(e)
Uitdr.: Hie kom(t) van ebbe: hij komt te laat: N.B. (Kam.); T. (Tln.); Sch.-D. (Zr.; Bns.); over d'ebbe: Bh.; van ebbemeutje: Dl.
't Is van ebbe(n): het water gaat af er loopt ebstroom: Z.B. (ler.); N.B. (Kam.; Col.); T. (Scherp.; Ovm.); Sch.-D. (Bh.; Bns.); Z.V.W. (Bks.); L.v.Ax. (Hok.); G.; Ofl. (Mdh.; Odt.; Azn.); 't Gae fan ebbe(n): m.m. W. (omg. Mdb.; Osb.); Z.B. (Ier.); N.B. (Kam.; Col.); T. (Scherp.); D. (Bns.); L.v.Ax. (Hok.); G. (Odp.); Ofl. (Mdh.; Smd.); le voe:r van ebbe mee: met de ebstroom mee: Ovm.; overdracht.: 't ls frêêt as't van ebbe gaet: het is erg als je van je armoe nog wat moet afgeven: omg. Mdb.
Schippersterm: van d'ebbe: bij eb bv. Me laogen van t'ebbe vôôr anker: Bks.

èchel

'n èchel een bloedzuiger: L.v.H.; Hlt.; Cg.
Zie:
ielen.

echt en decht

echt en decht: 't is eerlijk waar: zeld.; geg. d. L.v.Ax.; Wdo.; 't Is echtelik en dechtelik waar: L.v.H. (Lam.; Gra.; Ksz.).

ede

ede(n) uitgang zwakke v.t. vooral b. ouderen nog geh.; geg. d. W. (omg. Mdb.; Kod.; Lrs.; Grij.; Dob.; Aag.; Wkp.); N.B. (Col.; Kam.); Sch.-D.; Z.V.W. (Bks.; Cz.; Bvt.); -ede(n); -ende(n): G.; Ofl.; bv. Ik fluitede is en toen fluitede'n (de nachtegaal n.l.) zò lie:f trug: Dob.; le zwêêtede d'r van: Aag.; De waegen kappede om in ie vloekede dat de spetters d'r ofvloge; Zn.; Ze deugede nergens vor: Mdh.; ik lustende dat nie: Odp.
Zie ook passim het elders opgemerkte b. d. vervoeging der w.w.

synoniem(en) - eden