Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
êênlôôpskaerel

'n êênlôôpskaerel een vrijgezel: Z.B. (Ndp.); G.; 'n êênlôôpen-kèrel: Kpl. 'n êênlôôpende kèrel: Scherp.

êênmaoi

êênmaoi nagras gras na de hooi: Z.B.; N.B. (Kam.); T.; Sch. (Kwv.; Rns.).
Zie:
êêmet;
naeëtting
naemat;
naegos;
en onder
snee.

êênpaerig

êênpaerig êênpaorig gelijk van grootte: m.m. W. (omg. Mdb.; Amd.; Vre.; Osb.; Ok.; Grij.; Dob.; Wkp.); Z.B. (Wolf.; Ha.; Bld.; Odl.; Gs.; Kpl.; Kn.; Wmd.); N.B. (Col.; Kg.); T. (Anl.); Sch.-D. (Kwv.; Ekz.; Srd.; Bwh.; Ow.; Bns.); Z.V.W. (Adb.); L.v.Ax.; Wà bin dat 'n môôie êênpaerige sniebôônen: Grij.

êêns

êêns hees zie onder H.