Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
kaerne

kaerne(n) kaernde (g)ekaernd: karnen: Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; Wdo.; G.; Ofl.; kjaernen: L.v.H.; keirnen: Pl.; Aant.: Wsk. geeft de vorm: kaerre.
Uitdr.: scherts. t. e. jongen die op 'n te grote fiets rijdt en niet b. d. pedalen kan: É kjaern j'al boter: Lam.: Ik kan wè kaerne mè 't beuter (butter) nie: al m'n moeite is vergeefs (bv. om van iem. geld los te krijgen): m.m. W. (Dob.); Z.B. (Ndp.; Hkz.; Wmd.; Ier.); N.B. (Kam.); Sch.-D. (Zn.; Bwh.; Bns.); L.v.Ax.; G. (Gdr.); Ofl. (Azn.); Wa(t) loap je 'een en wêêr te kaernen: W. (Mdb.); Z.B.; T. (Tln.; Scherp.); Sch.-D.; en m.m. Ofl. (Azn.); In 't bz. rondwandelen v. jongens en meisjes tegen elkaar in pantoffelparade: Odt.; Wat lôôp je wêêr an m'n ôôren te kaernen: te zaniken: L.v.Ax. Zegsw.: Grôôtemoeder kaernt: je kunt in de verte het bruisen v. d. zee horen (teken v. slecht weer): geg. d. Gde.; Sls.


Zie:
kaetere(n);
klusse(n).
2. kaerne(n) (landbouwterm): het te drogen zetten v. bonenstruiken op e. onderlaag v. musterd op hopen die min of meer de vorm hebben v. e. karnton: bôônen kaerne(n): ouderw. geg. d. W. (Njoos.; Osb.; Rtm.; Ok.; Bgk.; Mlk.); Z.B. (Ha.); de hopen heten: kaerntjes.

synoniem(en) - kaernen
kaernkot

kaernkot karnhok: m.m. Z.eil.; Z.V.W. en O. (plaats. vormen zie
kaern(e).
Aant.: in het karnkot bevond zich het karnwiel dat door hond of paard in beweging werd gebracht de karn zelf stond i. h. kaern'uus.
Zie:
Illustratie.

kaernmeule

kaernmeule(n) -mole(n) karnmolen: m.m. Z.eil.; Z.V.W. (Bks.; Gde.; Rtc.); L.v.Ax.; Wdo.; Pl. Aant.: uitspr. kaerremeule(n) geg. d. Wsk.; Azn.
Zie:
Illustratie.

synoniem(en) - kaernmeulen
kak'uus

't kak'uus (ruw): 1. privaat; uitdr.: Op grôôteman's kak(h)uus wille(n) zitte(n): de grote heer willen uithangen; ook: dingen willen doen die alleen een volwassene een volleerde kan: m.m. W. (Kod.); Z.B. (Ha.; Kb.); N.B. (Col.); T. (Scherp.; Ovm.); Sch.-D. (Zr.; Ng.; Zn.; Bns.); Z.V.W. (Rtc.); G.; Ofl. Mdh.; (Dl.; Odt.; Azn.). Aant. Gdr.; meest m. d. bijvoeging en dan deur d'n bril zakke.
2. 't kak'uus van de spae (spaoi): het handvat van de spa: m.m. W. (Osb.); Z.B. (Hkz.; Gs.; Kpl.; Ier.; Kn.); Z.V.W. (Bvt.); ook: 't 'uus van de spae: ler.
Zie:
klucht.