Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
paepekop

paepekop 1. pas opgekomen boon zonder groeitop zie:
paepe.
2. rozenbottel.
Zie:
paopekap.

paepe-(paope-)mussen enz.1) (steeds mv.): monnikskap (Aconitum napellum): m.m. W. (omg. Mdb.Ð Ok.; Grij.); Z.B. (Hkz.; Bld.; Odl. Kpl.; Wmd.); N.B. (Kam.); Z.V.W. (Cz.; Bvt.).
Zie:
paeren-en-karretjes.
1) plaats. vormen zie:
musse.

paer

paer paor even deelbaar (v. e. aantal) in de formule: paer of onpaer enz. zie:
onpaer.

synoniem(en) - paor
paerachtig

paer(d)achtig houdend van paarden; verg. -achtig en zie:
paerds.

synoniem(en) - paerdachtig
paerderig

paerderig bronstig van paarden: W. Z.B.; Z.V.W.; pêêrdig: Adb.; paerig: T. (Mtd.; Po.); Phi.; Sch.-D.; G. Ofl. (Mdh.; Smd.; Dl.; Azn.).
Zie:
'ingstig.