Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
raege

raeg(e) spinnenweb spinrag: W. (Kod.; Ok.); Z.B. (Hkz.); T. (Anl.; Po.); Phi.; Sch.-D.; ragge: G.; Ofl. (Mdh.; Smd.). Aant.: op W.; Z.B. als 'ingevoerd' te beschouwen.
Zie:
koppenette;
koppespinnette.

synoniem(en) - raeg
raegshôôd

raegshôôd ragebol bezem om spinnenwebben te verwijderen; G.; Ofl.; uitspr. raekshôôd geg. d. Gdr.; Mdh.; Smd.; raeshôôd: Ogp.; raegshwod: Azn.: verwaarlozing van h komt voor: Mdh.; Smd.; ook scherts. gebr. (verg. A.N. ragebol): verward hoofd met haar: Gae je haer mar is doe: 't heit noe vêêl weg van 'n raeks(h)ôôd: Smd.
Zie:
koppespinder
ruges'ôôd.

raeiliengetje

raeiliengetje raoiliengetje slank rank jong meisje: zeld. geg. d. Z.B. (Gs.; Kwd.); Die misjes van tegenwôôrdig bin aol van die raoiliengetjes en ete doe: ze nèbie niks dà was in mien tied anders!: Kwd.; Aant.: ao-klank is licht. Verg.: rael 1.

synoniem(en) - raoiliengetje
raek

raek raok raak erg bar: m.m. Alg.; Bie 't êêste schot was't raek: Dob.; 't Is raek mé s'n ie is pas uut de gevangenis en noe eit'n àwì gestole: Anl.; 't Is raok mé de vlie:gen van 't naojaor: Rtc.; 't Is raek mé't wéér 't regen noe al 'n 'êéle weke: Srk. Aant.: ook op Z.eil. hoort men dikwijls de ao-vorm.
Zie:
richtig.

synoniem(en) - raok