Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
waeter

waeter- (waoter-)bord plank aangebracht ter bescherming tegen inregenen: 1. onder aan een deur: W. (Njoos.; Amd.; Osb.; Rtm.; Ok.; Dob.; Aag.; Ztl.; Mlk.; Bgk.); Z.B. (Wolf.; H.H.; Ovz.; Hdk.; Gs.; Ktg.; Kpl.; Kn.; Wmd.); N.B. (Kg.; Col); T. (Mtd.; Svn.; Po.); Phi.; Sch.-D. (Zr.; Dsr.; Elm.; Rns.; Bh.; Otl.; Ow.; Bns.); Z.V.W.; L.v. Ax.; G. (Gdr.); Ofl. (Dl.; Bom.; Azn.).
2. (meest mv.: waeter- (waoter-)borren: planten afschutting a. d. zijkanten v. e. schuurdak: Z.eil.; Z.V.W. G. (Gdr.); waeterborde: Azn.; zie
overstek.

waeterpennigen

waeterpennigen dijkgeschot: ouderw. doch nog bekend Z.B. (geg. d. Wolf.; H.H.; Ha.; Hkz.; Gs.; Ktg.; Kwd.; Ovz.; Hrh.; Kpl.; Kn.; Ier.; Wmd.); elders (in de vorm waeterpenniengen) zeld. alleen geg. d. Ok.; Wkp.; Bh.
Zie:
diekgeschot
waetergeschot.

waeterpit

waeterpit waoterput dinkput voor het vee in de weide: m. m. Z.eil. 1); Z.V.W. Ofl. (Mdh.; Smd.; D;) doch verg. koe:iepit paerepit pit; vaete; waeterstal als plaats. meer gangbaar.
1) geen opg. N. B.

synoniem(en) - waoterput
waeterwind

waeterwind N.w.-wind aldus gen. omdat hij hoge vloed veroorzaakt: G.; Ofl.