Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zaoddosser

zaed- zaoddosser koolzaaddorser zie
zaeddosse(n).

zaodfôôi

zaed- zaodfôôi(e) feestmaal na afloop v. h. koolzaaddorsen (veroud.) zie fôôie 2. (1.) bij de ald. genoemde plaatsen nog te voegen: W. (Njoos.; Vre.; Ok.; Grij.; Aag.); Z.B. (Kpl.); N.B. (Kg.); Sch. (Zr.; Ow.).

synoniem(en) - zaodfôôie
zaodklêêd

zaed-(zaod-)klêêd 1. kleed zeil waarop het koolzaad op het land wordt gedorst m.m. W. (omg. Mdb.; Vre.; Kod.; Ok.; Grij.; Dob.; Aag.; Wkp.; Bgk.; Mlk.); Z.B. (Ha.; Gs.; Ktg.; Ovz.; Hrh.; Hdk.; Kpl.; Kn.; Kb.); T. (Kg.); T. (Mtd.; Anl.); Phi.; Sch.-D. (Zr.; Kwv.; Dsr.; Elm.; Serk.; Rns.; Bh.; Hsd.; Bwh.; Ow.; Bns.); Z.V.W.; L.v.Ax. (Ax.); G.; Ofl. (Mdh.; Smd.; Azn.).
Zie:
zaeddoszeil;
zaedzeil
en verg.
d'n dein.
2. kleed waarin het geoogste koolzaad naar de zaedvloe:r werd gedragen aldus geg. d. W. (Ok.; Gri;.); Z.B. (Ndp.; Kn.); N.B. (Col.); Phi.; G. (Gdr.); Ofl. (Odt.). Aant. Ktg.: men kent hiervoor de zaedslee (zie ald.).
Zie:
zaedslee;
draegklêêd;
rieklêêd.

synoniem(en) - zaodklêêd
zaodpeulen

zaed- zaodpeulen peulen v. uitgedorst koolzaad: Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; L.v.H.; G.; Ofl. (Azn.). Gôôit die zeedpeulen mè in de peul'oek: Hsd. Aant. Bh.: ook v. andere peulvruchten bijv. erwten bonen; vooral gebr. als de vrucht nog (gedeeltelijk) in de peul zit.
Zie:
zaedscheulen.