achterankieke(n)

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
achterankieke(n)

achterankieke(n) 1. (iem.; i.) nakijken: Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; G.; Ofl. (Bto.; Dl.). Ook: achteropkieke(n): Sch.-D.
Wullem goeng d'r mé Jaone van deu en Klaois moch ulder achterankieke: Aag. 'k Ei je't toch gezeit dajje van dà zaekje moch afbluve: noe kajje je centen achterankieke; Osb.
'k Docht dà'k 't nog 'aele zou mè jewel'oor ik kon de trein achterankieke: (ik miste hem juist): Phi
Dà geld is 'n kwiet dir eit'n achterankieken an: Hkz
2. de kat uit de boom kijken het nog eens aanzien: W.; Z.B. (Ktk.; Ier.; Wmd.; Kb.; Rll.); N.B.;
T.; Sch.-D. (Zn.; Bwh.; Rns.; No.; Bns.); L.v.Ax.; G.; Ofl. (Dl.; Bto.).
Zou je dad'uusje noe mè nie koope ze bin noe toch a' 'n êêl bitje afgekomme. - Me zù't êêst nog is achterankieke me bin ommers d'êênige bie:jers: Mlk.; achternaorkijken: L.v.H.
Zie:
af-(of-)zie(n).