taefel

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
taefel

taefel taofel tafel: m.m. Alg.; taofele: Wdo.; in bijz. bet. tafel van het H. Avondmaal in an(de)taefel enz. gae(n); gao(n): deelnemen a. h. H. Avondmaal: W. (Njoos.; Amd.; Osb.; Rtm.; Ok.); Grij.; Dob.; Aag.); Z.B. (Wolf.; Ha.; Bld.; Odl.; Hkz.; Gs.; Kpl.; ler.; Wmd.); N.B. (Kg.); Phi.; Sch.-D.; Z.V.W. (Bks.; Rtc.; Bvt.); L.v.Ax.; G. (Gdr.); Ofl. (Mdh.; Smd.; Dl.); Ze mag nie an taefel wan ze stae onder senzu:re: Dsr.; Bie d' oud-Gereformêêrden bin d'r mè weinig die an taefel gae: Aag. In bet. kleermakerstafel: op de taefel taofel moete(n) motte(n): kleermaker moeten worden: Z.B. (Hkz. Odl.; Wmd.); N.B. (Kg.); L.v.Ax. (Ax.; Hok.; Zsg.); Wannes mò bie z'n vaoder op d'n taefel mè ie eiter zòvee 'n 'ekel an: Hkz.; Ik neme de jôôn mar op d'n taefel: bij me in 't kleermakersvak: Gdr.; D'n 'ond is over taefel enz.: het eten is op: m.m. Z.B. (Bld.; Ovz.; Odl.); L.v.Ax.; L.v.H. (Lam.; Gra.); Wdo.

synoniem(en): taofel