waere

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
waere

waer(e) waor(e) waar werkelijk: m. m. Alg.; de vormen met e-uitg. komen vooral bij naamw. gebruik nog veelvuldig voor het wrd. is dan syn. m. waarheid en wordt in de ontkenning voorafgegaan door gêên: 't Is gêên (gin) waere waore: het is niet waar (geen waarheid): aldus Z.eil.; Z.V.W.; L.v.Ax.; G.; Ofl.; (Mdh.; Smd.); onder jongeren: 't is gêên waer waor; Weet je dà Kees z'n eigen vannacht verdaen-eit? - Is 't toch waere?: Vwp.; Ze zegge dà Pie:r in 't gevang zit! - 't Is gla(d) gin waere 'k bin 'n dìnet nog tegenekomme: Hrh.
Aant.Lam. geeft: 't Is gêên ('t is echt) waoren m. aant. kindertaal.

synoniem(en): waore