zachtjes

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
zachtjes

zach(t)jes-'e:ne zachtjesaan ook langzamerhand bijna: Sch.-D. (Zr.; Ng.; Elm.; Rns.; Bh.; Hsd.; Nwk.; Ow.; Bns.); T. (Mtd.); Ofl. (Azn.); 't Wor zachjes'ene tied om op te stappen: Bns.; 'n Mèns wor zachjes 'ene 'n dagje ouwer: Ng.