Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
'T

 

Alg.: sporadisch komt t-k-wisseling voor. Vgl.: o.a. valte(n), valken WZD 1031,   1030;   want(e),   wanke   WZD 1114,  1112;   zetel,   zekel,  zekelstoel WZD 1179, 1177.

 

'tabak, toebak

 

  1. in de uitdr.: die is gin pupe (prume) tabak (toebak) waerd: met hem is niets te beginnen: ZB;
  2. zich niet fit voelen: 'k Bin gêên pupe tabak waerd. 'k Ao beter in bed kunne bluve leien. Da's vast nog de griep van de leste daegen: Vgl.: galjaerd; 'aolf. Zie: pupetabak.
  3. in de uitdr.: die è ter tabak van: hij heeft er genoeg van:
  4. in de : dad is gêên pupe toebak wèrd: dat stelt niks voor: Cz; Zzd. tabernaokel, in de uitdr.: die geef 't'm op z'n tabernaokel: een pak slaag: Nvt.

 

'taefel, taofel

 

  1. in de uitdr.: d'n 'ond is over taefel, taofel gewist: het eten is op: W (Kod); ZB; NB (Ks); T (Po; Tln); LvA; LvH; ZVO-zd (Kw; Nwn; Wdo). met de toe­ voeging gespronge d. Nwn; 'eloópe geg. d. Hrh; Kwd. D'n 'ond zit onder de taefel geg. d. Ks. D'n 'ond an taefel vinde geg. d. Svn. De katte is over têêfel 'ewist geg. d. Gpol.
  2. in de uitdr.: de taofel opkuus'n: de afwas doen: ZVW.
  3. in de uitdr.: de taofel zett'n: de tafel dekken: ZVW.

 

'taefelendje

 

taling, klein soort eend, geg. d.Amd.