Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
achtergoed

kleine verdroogde tarw­ekorrels, geg. d. Adb. Vgl. smal, WZD 886b.

achterknie

knieholte,  geg. d. Po. Vgl aes WZD 13.

achterlangst

lang de achterzijde (v. e. huis), ZVW.

achterloop
  1. dwarsverbinding aan de achterkant van een wagenbak van een menwagen, waardoor de tuiten van de zijladders steken, Zie: overloop.

Zie afb. achterin  onder menwaegen.

  1. in de uitdr.: Me gaon wudder 'n nieuwe voor(r)deure laot'n 'ang'n, mao daor 'ei trouwens ook nog 'êêl; wat achterloop an, daaraan is heel wat na te lopen, veel moeite en zorg aan verbon­ den, ZVW. Vgl.: achterlóóp, nalopen WZD3.