Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
aevend

in de uitdr.: 't is nog gêên aoven, zei de kraoievanger: het doel is nog niet bereikt: geg. d.  Ax. De(n) dag zà d'n aeven(d), aoven(d) wè(l) 'aele(n),  'aolen: er is geen reden  je te haasten: W (Lrs; Okp;  Osb);  ZB; NB  (Kg;  Ks); T (Ovm;  Po; Tln); SchD;

ZVW; LvA (Ax); LvH (Lam); Ofl (Dl;

Hkg; Ntg). D'n ochend zà d'n aeven wè 'aelen, 'oor geg. d. Hkz. Hrh geeft: d'n dag zà d'n êêven wè 'êêle. Doe 't mè kalmpjes an of weer j'n eige mè nie, 't wor toch wè êêvend : ZB (Bzl; Dw; Ndp;  Ovz); Phi.

synoniem(en) - aovend
aevendrood

in de uitdr.: aoven( d)rood brieng wind voo( r)t, mor­ genrood is waoter in de sloot: op a­ vondrood volgt onstuimig weer, op morgenrood volgt regen: ZVW; LvA (Nz). Zie: zansondergang. Aovend-, aevendrood, mooi weer in de boot: a­ vondrood geeft rustig weer: geg. d. Vs, vooral in (o.m. Vlissings-Arnemuidse) vissers- en zeemanskringen.

synoniem(en) - aovendrood
aevereks

in de uitdr.: 'n aeverekse, aoverekse weg(t): huwelijk tussen een neef en een nicht: ZB; NB (Col); T (Svn); LvA (Nz). Aant.: vol­ gens opg. Svn. aevereks in dit verband ook zelfst. gebruikt, dus zonder weg(t): Da's oak even aevereks, à die twz gae trouwe!: Svn.

synoniem(en) - aovereks
aeverekse

'n een rare kwibus, ZB (Hrh; Ndp; Odl); NB (Ks); SchD (Bns;  Dsr;  Rns);  Ofl  (Dl). Aant.: in de bet. dwarskop geg. d. Scherp. De uitspr. aeve-, aoverechse(n)  is  thans Alg. Zie: aeveliengsen, apostel.

synoniem(en) - aevereksen,aoverekse,aovereksen