Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
ieze

ijzen, griezelen van de kou, geg. d. Kb. ZVW in de bet. van huive­ ren, ook ieveren. Aant.: in debet. van ijzen, griezelen in het algemeen (dus niet specifiek van de kou) veel alge­ mener, vgl. ieze(n), WZD 371a. Zie: deurvloge(n).

synoniem(en) - iezen
ijskar

 Zie: iezebak WZD 371.

immer

emmer,  in  de  uitdr.:  straks  is ( t) 't immers-ladders: straks is het alle hens aan dek: W; ZB  (Ktg);  SchD. Aant.: er is duidelijk een relatie met brandemmers en -ladders. Voor plaatse­ lijke vormen (emer, êêmmer; nemmer) zie emer, WZD 221a.Ie dienkt  dat  'n een vermogen kan winnen mz dà kaart­ spelletje, mà a t'n straks z'n goe:d d'r deurbriengt, is 't  emers-ladders:  Bns. 'n Em(m)er (immer) waeter is voe, và, voo 'n dokter 'onderd gulden waerd: doktersdrankjes zijn duur terwijl ze voornamelijk uit  water  bestaan:  ZB (Hrh; Ier; Kpl; Kwd); T (Mtd); ZVW (Obg; Bks; Sdk). Aant.: d'n  dokter schept 'onderd gullen uut 'n êêmer wêêter geg. d. Lwd.

immertje

ooit, enigszins, in de uitdr.: a(s) 't immertje(s) kan: als het even kan: W (Kod); ZB (Kb; Kpl; Ktg; Wdp);  NB  (Kg); T; SchD;  LvA  (Ax; Zsg). Aant.: in sommige gevallen nadrukkelijk zonder -s gegeven, wat een relatie met as 't in 't immertje kan aannemelijk maakt. Vgl. immers( t) WZD 37lb.Zie: êênsens.

synoniem(en) - immertjes