Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
Ieslanders rööie

aardappelras, ZVW. iever in de uitdr.: 't was blinden ie:ver: vergeefse moeite: W; ZB; T; LvA. Siem die dee dat in blinden iever; Siemon deed dit verblind door ijver met het gevolg dat hij met iedereen ruzie had: Hrh.

ieverans

ergens, W; ZB; NB; T (Ovm; Tin); SchD (Zn; Bns); ZVW: èrgest, ook entwao of èrvest entwao; LvH: ieverast; Nwn en Cg: ieveranst; GOfl  (Azn;  Ogp). Aant.: in bijna  alle

genoemde plaatsen een minder gebrui­ kelijke vorm. Ergens(t)  en  ie:vers(t) zijn algemener. ie:verast geg.  d. ZVO-zd. VgL ie:verans(t), WZD 367b. Zie: ergens(t); entwaor; ie:vers.

synoniem(en) - ieveranst
ievers

ergens, W; ZB; T; SchD; ZVW; LvA; LvH; G; Ofl. Aant.: ergens(t) overheerst tegenwoordig in het hele genoemde gebied; in WZD (368a) wordt ie:vers(t) als oudere vorm aange­ tekend, doch deze wordt nog altijd gebruikt. Datzelfde geldt voor ie:ver­ sten (nog geg. d. Amd; Vre; Mlk; Rtm). Vgl. ie:vers(t), WZD 368a. Zie: ie:ver­ ans; ergens(t); entwaor.

iezder

in de uitdr.: die is meed' iezers geboor'n: die is met een tangver­ lossing geboren: ZVW.

synoniem(en) - iezer