Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
Jacht

1. haast, in de uitdr.: 't ei gin jacht: het
heeft geen haast: W; ZB; NB (Ks;
Wsk); T; Phi; Sch.
Uitdr.: ik kriege jacht: ik word ongeduldig,
mijn geduld raakt op: geg. d.
Kb.
'k E jacht in m'n lief, de jacht zit in m'n
lief. ik word ongeduldig, mijn geduld
raakt op: geg. d. Tin; Dl.

2. ongeduld, in de uitdr.: 'k è (zö'n, vee)
jacht: ik word ongeduldig, mijn geduld
raakt op: ZB (Ktg; Schr); NB; LvA
(Ax). Aant.: dus in een iets andere bet.
dan haast (zie jacht (2), WZD 378b).
Zie: krevel; gejacht; gejogen; driftig;
druzig.
Ik stae te koken van de jacht: ik word
ongeduldig, mijn geduld raakt op: W;
ZB; NB (Col; Ks); Sch (Ng); L v A
(Zsg).

jachtig

in de uitdr.: jachtig weze(n):
gehaast zijn, het druk hebben: geg. d.
Aag; T; Phi; SchD; Zsgl. 'k Bin zo jachtig
vandaege, ik è a bie vuuftien klanten
geweest en noe moe'k er nog vie:re:
Aag. Zie: jacht.
't Jachtig 'è(n): gehaast zijn, het druk
hebben: geg. d. Hrh. Sanne ei ft ok mè
jachtig, ee, twï diemstjes in Goes en
dan 's êêves koke voe acht guus: Hrh.
Zie: jacht

jaege

1. dekken (van vee), ZB; T. Aant.:
vooral als voltooid deelwoord,
(g)ejoge(n), gebruikt. Svn geeft het
rijmpje: Negen daegen jaege/ negen
weken draege/ negen daegen blind/ is
dat gêên recht kattekind?. Starre, gejogen
den 2den November: uit de Zeeuwsche
Almanak van 1808 (Starre is de
naam van een koe). Zie: gedreven.


2. lang achtereen hardlopen, geg. d. Ril.
Zie: rakk'n; vetere(n).


3. wegjagen, opjagen haasten, in de
uitdr: die vint stao toch altied gejoog'n:
die man is altijd gehaast: ZVW.

synoniem(en) - jaegen,jaoge,jaogen
jaer

in de uitdr.: een jaer, jaor
achteruut: een jaar geleden: W; ZB;
NB; T; Phi; SchD; L vA (Ax; Nz; Zsg);
ZVW (Nvt: da gien zó tegen, noe binn'n
me wee al 'n jaor achteruut: nu
hebben we weer een jaar verloren; Sis);
Ofl (Dl; Hkg; Ntg; Ogp). Nog nie vee
jaeren achteruut kwam t'r 'ier gin
mens: Bsl

synoniem(en) - jaor