Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
lêêpen

'n, een stiekemerd, iemand die'n, een stiekemerd, iemand dieje niet kan vertrouwen: Kpl; Hrh ('nIepen): Dien Persêên, da 's 'n Iepen;Kn: lêêpert.W'gl. lufer(d); luper(d)WZD 559, 561.

leessel

nog te lezen stof, ZVW.

leie
  1. graag zien, houden van, velen, in degraag zien, houden van, velen, in deuitdr.: ik mag leië da ulder gelokkigworre: ik zou graag zien dat zij gelukkigworden. Pier kan Janna nog a leië:Piet mag Janna graag. Kan't nog 'n borreltjeleië ? Jaet 't kan best leië: kan iknog 'n borrel krijgen? Jawel er isgenoeg.
  2. liggen, in de uitdr.: zbvee d'r leie:velerlei, veelsoortig. Alg.
synoniem(en) - leien
lek-me-lippe 'n

een smulpaap, ZVW