Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
ladder
  1. in de uitdr.: de ladder stit op 't dek: erin de uitdr.: de ladder stit op 't dek: eris weinig geld in kas: ZB (Ndp:oud;Ewd: 'k è je zo dikkels 'ezeid: a jie zodeurgaet, mè je de ladder nog op 't deklegge: ik heb het je zo vaak gezegd: alsjij zo doorgaat ga je nog failliet. Kn: deladder stit tegen de schure. Vgl.: krauwen;grond; ruts.
  2. in de uitdr.: Aoh, laot mao doen joengen,achter ons trekk'n ze de ladder op:na ons de zondvloed: Wtk.
laddervalle

luik om het trapgat van deluik om het trapgat van dezolder of kelder af te sluiten, geg. d.Kpl; Vwp; Lwd; Gs; Kwd; Mdh; Smd;Vgl.: volle WZD 1030.

laebes

uitstalkast, in de uitdr.:uitstalkast, in de uitdr. tjöön, wat ei-tat méns 'n laebes:gezegd van een zwangere vrouw: geg.d. Ier.

laeg
  1. in de uitdr.: nie lêêge op neerkieke:in de uitdr.: nie lêêge op neerkieke:niet gering(schattend) over denken: ZB(Schr); Ofl.
  2. in de uitdr.: 'n laoge wind: zuideren/of westerwind: geg. d. Js; Dl; ZVW;LvA. Aant.: Vlgs. Js. een molenaarsterm.De baeremeter stae zo lêêge, 'kdienke da me best 's vost kunne kriege:laag peil van het kwik: geg. d. Svn; Ier;Dsr.
  3. in de uitdr.: lêêge straete: elk van debeklinkerde zijwegen, buiten debomenrijen en uitsluitend voor voetgangersvan de Voorstraat te Stavenisse:geg. d. Sta. Vgl.: onderstraete; bovendieksZie: lêêg(e) WZD p. 529a.
  4. in de uitdr: da kom laege over:gezegd als iemand een smerige opmerkingmaakt: Kn.
synoniem(en) - laege,laog,laoge,lêêg,lêêge