Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
loere

gluren, in de uitdr.: iemandgluren, in de uitdr.: iemand onderuut loere(n): iemand intensief begluren: geg. dr. Ril. Vgl.: afloeren;glupe(n); gèrreve(n); nieuweneuzen;onders(ch)èrms kieke(n); lume

synoniem(en) - loeren
lööpzand

drijfzand, geg. d. Wdp; Svn; Hp; Ier: löópend zand; Wdp: 't zand isan 't lööpen; T; Phi. Vgl.: klap-; kwiel-; lóóp-; welzand

lutteren

voorzichtig aan de deurklink voelen of er iemand thuis is, geg. d. Sis;Ax. en Kw: leuteren. Vgl.: leutere(n)

luzig

onverzorgd, slonzig, ZB (Bzl);ZVW en LvA: Da wuuf ziet'r andersmao luzig uut 'óór. Vgl.: putig; pujig;mutig; 'oeinder; fleuke; fluzig; futig;pluzig; bozzig; schrêêpjes; wanraekt.