Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
schoppes

in de uitdr.: op schoppes loe­ ren: scherp opletten, met baatzuchtige bedoelingen, of om iemand te betrap­ pen.: geg. dr. LVH; W: uitdr. meer spe­ ciaal bij het kaartspel gebruikt); T; ZB; NB;ZVW.

schouw

in de uitdr.: z'n schouwtje rokt 'r van: het is zijn bestaan: ZB (Dw/Ovz; Hkz; Kpl).

synoniem(en) - schouwe
schraefelig

gierig, SchD (Hsd). Zie: schraevele(n).

schreutig

gierig, W (Srk); ZB (Han; Wdp); Nb (Ks); SchD (Dsr; Zn); ZVW

(Dzd; Zzd); LvA (Ax; Hk); GOfl (Odt). Vgl.: schrêêpig;  centebieter; niepe(n); vrekzak