Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
uutvalle
 1. in de uitdr.: 't is mao net 'oe dat 't uutvalt: het is naargelang het afloopt:
  ZVW (...uutkomt); LvA; op goed val't eüt: op goed geluk: ZVO-zd (Nwn).
 2.  uitregenen tijdens het landwerk, in de uitdr.: as ik nog's uutvöl: als ik nog
  eens tijd heb: W (Dob; omg. Mdb); ZB (Gpol; Ha:oud; Kpl; Ktg; Lwd:oud;
  Wdp; Zak); NB (Col; Kg); SchD (Bns; Bwh; Dsr; Nwk:soms; Otl; Srd; Zr); T
  (Anl; Mtd; Tin); Z VW (Bks; Cz; IJzd; Nvt; Sdk; Sis): as 'k nog 's uutvall'n
  kom 'k 't wel 's afinaoken: bij gelegenheid kom ik de afrastering maken. Vgl.: approbatie; abbele
synoniem(en) - uutvallen
uutviere

gezegd van vlas- of erwtenplanten, welke uitdrogen omdat ze
op vierige plekken gezaaid zijn, ZVW. Zie: besterve(n); Sint-Jansplekken; vier; Sint- Jansvier.

synoniem(en) - uutvieren
uutvrieze
 1. in de uitdr.: 't is goed uut'evröze: het (winterkoren) heeft de winter (de
  vorst) goed doorstaan: Gs; Kpl; Ier; Phi; Nz; Ax; Z VW (Cz en Sdk: de
  grond is goed uutgevróz'n: weinig ongedierte in de grond tgv. de strenge
  vorst). In de uitdr.: tèrve die uutgevrözen is en te dunne staot, moe èrzaoid
  öör'n of de kaole plekk'n moet'n biegelapt öör'n: tarwe die door de vorst is
  beschadigd moet worden herzaaid of de kale plekken moeten worden hersteld: ZVW (Hp; Obg); SchD (Mtd;Rns).
 2. niet kunnen werken wegens de vorst, ZVW: Nööm Jan is uutgevroozen, die
  zit in 't vorstverlet, vandaor dat ie mao mee z'n ziele onder z'n èrm(s) deu 'tdurp loopt; LvA
synoniem(en) - uutvriezen
uutzetsel

uitgezet profiel, geg. d. Dw; Hrh; Ovz; Ks; Svn; Dsr; Nvt; Ax. Aant.
uutzette geg dr. Ks; Svn; ze gae d'n 'öögte van m'n 'uus a uutzette, Ks