Woordenboek supplement

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
waeter, waoter

 1. in de uitdr.: ie woon dicht an 't wae­ ter: hij huilt gauw: geg. d. Dsr. In de uitdr.: 't is gauw 'oog waeter bie d'r: ze huilt gauw: W; ZB; NB; T; SchD; ZVW (Nvt); LvA (Ax; Zsg); Ofl (Dl). Zie: Rll geeft 't is altied oog waeter bie d'r. Zie: juun.
 2. in de : z'n eige mî droog waeter wasse: zich niet of nauwelijks wassen: Ier;Sch (Dsr); ZVW (Hp; Obg): 'n kat­ tewasje doen; LvA (Ax; Nz). Vgl.: kwiel(tje).
 3. in de uitdr.: in 't 'olie waeter: bij zware zee of golfslag: geg d. Ier. Variant: ie eit 'olste waeter g'ad: hij is door het ergste (van een ziekte) heen: Ier.
 4. in de uitdr.: op laeg, lêêg, laog wae­ ter, waoter zitte(n): in de put zitten: W (omg. Mdb; Kod); ZB (Kb; Kpl; Kn ook: er financieel slecht voor staan; Wde); T (Po; Tln); SchD (Ng; Bh); LvA (Ax); GOfl (Dl; Ntg). in de : 't is 'n leugenaer (-naor) van 't êêste waeter (waoter): het is een aartsleugenaar: W; ZB (Rll); NB (Col); T (Po); D (Ow). 
  in de uitdr.: 't zà wè 'oog waeter (waoter) weze (zien) vandaege (vanda­ oge): de geboorte is vandaag te ver­ wachten: W; ZB; NB (Col; Ks); T (Anl; Ovm; Po); SchD (Bns; Dsr; Ow; Zn; Zr); ZVW (Nvt); LvA; LvH. Het bijge­ loof dat geboorte van mens of dier gun­ stig beïnvloed wordt door opkomend water slechts geg. d. Kod; Col; Smd. In WZD nog geg. d. W (Aag; Dob; Njoos; Ok; Srk; Vwp); NB (Wsk); SchD (Zn; Bwh; Bns); ZVW (Bks; Cz); GOfl (Gdr; Odp; Ogp).
  in de uitdr.: d'n apteker verkoopt z'n waoter diere: 't is goed aan de prijs: geg. d. Obg; bev. d. Mtd; Bks; Sdk. Vgl.: immer; tras. in de uitdr.:  zo gauw as waeter: Sah. 
  in de uitdr.: hie brieng niks boven waeter: wat ie zegt heeft niets te beteke­ nen: geg. d.
  in de uitdr.: ie draegt in z'n êên'n 'and waeter en in z'n aor'n 'and vier.: hij waait met alle winden mee: ZB (Wdp); NB (Col). Vgl.: draailicht; dra­ aier;
  in de uitdr.: kr(e)ukels zaeke(n) bie (mie) lêêg waeter: vergeefse moeite doen: ZB (Gs; Ha; Han; Hkz; Wolf); NB (Col);   SchD   (Bns).   kr(e)ukels zoeke(n) mie (op) 'oog waeter: geg. d. ZB (Hkz;  Ndp);  NB (Ks); GOfl (Dl).
waoisponde

zie waeterbord

waotersause

saus van veel water en weinig vet, aangemengd met een tem­ pertje (papje) van aardappelmeel, LvA. Zie: temper;

waotertje vos

in de uitdr.: is 't nie 'eider, 't is dan toch watertje vos: gezegd als iets niet met zeep is gewas­ sen, maar slechts door het water is gehaald: geg. d. Sls:ook waotertje vès; Bks: is 't nie naogeltje wit, 't is toch waotertje fris. Zie: vos(l) WZD p.1089b.