achteropkieke

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
achteropkieke
  1. afwachten, waarbij een negatieve afloop voorzien wordt, W (Aag; Vs; Vwp); ZB (Gs; Han; Wdp); NB (Col; Wsk); T (Po; Svn; Tnl; Ovn); SchD  (Bns; Zr); ZVW (Sis); LvA (Hk; Zsg); GOfl (Mei; Dl; Odt). Ze zegge wè dà je flienk an zo'n pyramidespel kan ver­ die:ne, mà je mot 't mar 's achterop­ kieke: je zal zien dat het slecht afloopt: Elm. Aant.: in deze specifieke betekenis (slechte afloop) ook geg. dr. Zr. Zie: achterankieke(n), achternaezie(n), ach­ terafzie( n).
  2. iets nog eens aanzien, nader bekij­ ken, geg. d. Po. Kees kon mà nie begriepe da'k 'n gin cent mz wou !ene. Ie bleef an'ouwe. Affijn, 'k è mà gezegd dà'k 't nog 's achterop zau kieke:
  3. in de uitdr.: Je cènten achterop kieke: kijken, twijfelen, maar niet kopen omdat het te duur is: geg. dr. Mtd. Zie: achteropzie:e(n), achternaezie:e(n), achterafzie:e(n).
synoniem(en): achteropkieken