afgae

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
afgae

in de uitdr.: ie gae,  gao nie af, of và, voo, voe elleve:

hij is niet erg scheutig, het is een gierig­ aard: Z. eil.; ZVW (Bks); LvA; LvH (Klz); GOfl (Dl; Odt). Aant.: op de Z. eil. is de toevoeging en dan is 't nog mae dinne: Alg. Deze uitdr. met schiete(n) geg. d. T (Ovm; Tln); SchD; LvH (Klz); GOfl (Dl). Zie: vast­ 'ouwe(n), Oudenaerde, aflaete(n), cen­ tebieter, schreutig. In talrijke vergelijk­ bare zegswijzenen uitdrukkingen: ie gi nie of voe de mirreg, en dan is 't nog dinne: geg. d. Bzl. Ie gaet, gaat nie af, ofvà, voo, voe vuve: W (Srk); ZB (Gs; Han; Schr); T (Tln); LvA (Ax; Zsg); GOfl (Odt). Ie gae(t) ook nie vet af hij is niet erg scheutig, het is een gierig­ aard: geg. d. Aag. Ie is steeg van af-, ofgae(n), -gaon: hij is traag van betalen: NB    (Kg;    Ks);    ZVW;    LvA (Ax);

ZVO-zd (Cg; Nwn). Aant.: ie is slecht van af-, ofgae(n), -gaon: geg. d. Ndp; Kg; Wsk; Ax. Ie gae moeilijk, nie gemakkelijk af, of Okp; Wmd. Hkz geeft: ie is trêêg van ofgêên. Die gao zomaar nie af geg. d. Klz. De toevoe­ ging en dan is 't nog dunne, dinne is ook bij bovstaande uitdrukkingen wijdverbreid. Pie:r Dieleman van de Zandstraote is mao slecht van afgaan in (en) à-t-ie afgaat, dan is 't nog dunne,

dan loop 't deuje viengers: Ax. Zie: af­

(of-) laete(n), afstêêne(n). Laat op 't jaor onwêêr, dà's 't afgaan van de zeu­ mer, dat is de 'ontlasting' van de zomer, geg. d.  Nvt. Zie: onwêêr.

synoniem(en): ofgae,ofgaen,afgaon,ofgaon