bachten

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
bachten

achter, in actieve spraakge­ bruik uitgestorven, maar de betekenis is nog overal in Zeeland bekend. In tal­ rijke namen en opschriften, bijv. Bach­ ten           Poorte             (een        complex senio­ renwoningen, Osb); Backten Reede (idem, Vs) en Backten Komme (cul­ tureel centrum, Mdb).

baddere(n) slaan, geg. d. Mdh; Smd. Vgl. battere(n), WZD 60a.