daoken

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
daoken

straks, ZB. Daarbuiten zelden, geg. d. Ks; Tin; Dsr; Gde; Nz. Aant.: volgens opg. Kpl slaat daoken op een gebeurtenis die binnen een uur zal plaatsvinden. Daken (dus met opener a-klank) slaat echter op een gebeurtenis die over één tot drie uur zal plaatsvin­den. Hetzelfde onderscheid geldt voor de betekenis 'zoëven'. Zie ook Dek, Kruiningsch dialect.