Margriet

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
Margriet

1. in de uitdr.: wa Margriete ei vuul'emikt, kan Melêêntje nog schöönemêê:ke: is het op St. Margriet (20juli) slecht weer, dan kan St. MariaMagdalena (22 juli) nog een gunstigeverandering geven: geg. dr. Kwd.

2. in de uitdr.: Sinte Margriet pist in 'riet, zes weken verdriet: geg. dr. Vwp Kn; Sinte Margriet pist in 't riet, boerenverdriet:geg. dr. Kpl; al naer 'regent op Sinte Margriet; dan hei-je weken regen of niet: geg. dr. Goeree. en Phi: regen op Sint Margriet, dan weken boereverdriet.•mart, in de uitdr.: van a(o)lle martenwêêr weze(n), zien: van alle marktenthuis zijn: W (Kod; Mdb; Rtm; Wkp);ZB; NB (Col; Ks); T en Phi: — tuusweze; SchD (Dsr; Hsd; Zn); LvA; Gofl.martjes i.p.v. marten geg. d. Ktg, Kn enSvn. Kod en Wkp tekenen aan dat deuitdr. ook in negatieve zin wordtgebruikt: twaalf ambachten, dertienongelukken. Eveneens negatief, met detoev. b'alve van de goeie: Ax. Nwn: 'yis gaon marken: hij is gestorven,