nistig

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
nistig

vervelend; kwaadaardig, in de uitdr.: 'n nistige kwazze: een vervelende doordrammer: ZB (Kb; Kpl; Ktg; Kn: vnl. gezegd  van vrouwen);  NB (Ks: 'n

nistig dienk: een vervelend me1sJe; Wsk: humeurig); T en Phi: 'n nistg dienk: een trots meisje; SchD (Bns: driftig; Dsr: dwars; Zn);. Vgl.: driever.