'of

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
'of

of bw.: af weg van en voorvoegsel of- zie
af
af-.

2. of voegwrd afwijkend gebr. v. A.N.: 1. bij vergelijking als: Z.V.W.; Z.V.O. (Wdo.) bv.: le is nie sò grôôt of gie: Sls.; È is zu grúùts (trots) of n'n kapmes: Wdo.; Zù dúùf of n'n irpele (aardappel): Wdo.; na comparatief dan: Ie is rieker of ik en gêên klein bitjen ôôk Rtc.; 'k Docht dan'k zô vroeg was mao d'r waoren d'r 'n boe:l êê(r)der of ik: Bks.

3. of al voegwrd. in toegevende bijzin W. (omg. Mdb.; Njoos.; Osb.; Srk.; Ok.; Dob.; Aag.); Z.B. (Wolf.; Bld.; Odl.; Ktg.; Kpl.); T.; Sch.-D.; Z.V.W. (Bks.; Cz.; Bvt.); L.v.Ax. (Ax.); L.v.H.; 't Èlp nie of vraeg je't nog zo dikkels ie laet je klesse: Dob.; 'k Geve d'r nie om of doe je't nie: Kpl.; Je gae nie 'ôôr of zit je nog zô te zaegen (zaniken): Zn.

4. of noch; 1. met uitgedrukte ontkenning gêên... of: Alg. bv.: Ie zat mè te julen (huilen) en ik kon d'r gin boe of ba uutkriehe: Ha.; D'r is gêên reuk of smaok an die pap: Bks.; 'IJ komt in gêên kèrk of kluis: Lam.; Hie weet van gêên toeten of blaeze: Mdh.; As je 's winters deur d'n dunen loapt zie je gêên God of goed mènse: Gdr.5. of rel. partikel Alg. Ie weet nie wat-of 'n wil(t)'waer-of 't is enz.; verg. dat in deze functie.

2. zonder dat de ontkenning wordt uitgedrukt bv.: le zeit boe of ba d'r is rook (roke) of smaek (smaok) an enz.: deze constructie zeld. G.; Ofl. overig zeer gebruikelijk.
Verg. ook: 't raekt 'oek of kant le ei kind of kraoi in de waereld kind of kraoi in de weg(t); 't is mossel of vis ;(voor verspreiding v. deze uitdr. zie betreff. wrdn.).
Opm. noch wordt nooit gehoord.