schoppes

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
schoppes

in de uitdr.: op schoppes loe­ ren: scherp opletten, met baatzuchtige bedoelingen, of om iemand te betrap­ pen.: geg. dr. LVH; W: uitdr. meer spe­ ciaal bij het kaartspel gebruikt); T; ZB; NB;ZVW.