spêêtgerdienen

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
spêêtgerdienen

een uit twee opgebon­ den gedeelten bestaand gordijn., W (Mdb; Ok; Osb: scherts: damesdirec­ toire in twee gedeelten); Rtm; Vwp); ZB (Dw/Ovz; Ha; Han; Wdp); NB (Ks:oud);     T     (Ovm;     Svn);   LvA (Nz:soms) (b) W (Osb). Vgl.: scheiger­ dienen; wegtrekkers.