wurfel

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
wurfel

  1. dobbelsteen, ZB (Gs; Kb); NB (Kam); T (Ovm); SchD (Ow; Zr); LvA (Ax. ook wèr(re)pel; Hk; Zsg); LvH (Lam).
  2. wervel, draaibaar houten blokje om deuren mee te sluiten, in de uitdr.: vast mot  'n  zitte,  zei de  tummerman  en ie sloeg twz spiekers in de wuifel: geg. d. Hrh; ZVW: wèrvel;  Odp: wurpel.  Zie WZD 1155a.

wurfel.jpg