rinus Willemsen, secretaris ZDV

Voor mij zegt dialect veel. Ik kan me er heel goed in uitdrukken en praten in dialect geeft een gevoelsband die moeilijk onder woorden te brengen is. Dialect is emotie.

Gelukkig dat er een Zeeuwse  Dialectvereniging is met een actief bestuur. 
Binnen deze groep proberen we aan diverse vormen van dialect aandacht te besteden: verhalen, gedichten, toneelstukken, liedjes en een hoorspel.

Daarnaast heeft ook de Zeeuwse folklore onze aandacht. Denk aan Strao, ringrijden, klederdrachten en streekprodukten. (Om er maar een paar te noemen).

Ik vind het fijn als vrijwilliger mijn steentje te mogen bijdragen aan onze Zeeuwse cultuur.

Pau Heerschap, Vice-voorzitter

Pau Heerschap was bijna 40 jaar werkzaam in het onderwijs als onderwijzer in het basisonderwijs en leraar Nederlands en schooldecaan voor Havo/VWO. 

Hij houdt lezingen en voordrachten en schrijft verhalen, gedichten en artikelen over diverse onderwerpen. 
Ook vind hij het leuk om bij allerlei gelegenheden toespraken te houden. Hij is voorzitter van de Wetenschappelijke commissie van de Vereniging en redacteur van Nehalennia.

Verder bezit hij in zijn woon- en geboorteplaats Ouddorp een ruime natuurtuin en houdt zich bezig met tekenen en schilderen.

Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Goedereede sluit hij huwelijken.

Kees Heule, Bestuurslid ZDV

Op het schiereiland Schouwen-Duiveland ben ik opgegroeid en thans woon ik in Bruinisse.
Na 35 jaar werkzaam geweest te zijn in het bankwezen kreeg ik meer vrije tijd en ben me in het zeeuws dialect
gaan verdiepen, hetgeen resulteerde in  2003 Bestuurslid van de Zeeuwse Dialect Vereniging, een jaar later volgde Penningmeester van de Stichting De Zeeuwse Taele, die is opgeheven per 1 jan 2018.
 
Peter de Bakker, bestuurslid ZDV

Even voorstellen. Mijn naam is Peter de Bakker. Ik ben geboren in Hulst, waar ik ook mijn jeugd doorbracht. Mijn moeder was een Rotterdamse. Mijn vader was een Zeeuws-Vlaming. Eigenlijk kwam ik niet in contact met de Zeeuwse taal in mijn jeugd. Dat veranderde toen ik trouwde met een Hulsterse, afkomstig van Nieuw-Namen. Zij dweept met de taal die haar grootouders en haar vader spraken. Zij schrijft en declameert regelmatig in haar dialect en door mijn vrouw ben ik betrokken bij de streektaal en later geworden.
 
Peter Vleugel, bestuurslid ZDV


Ik ben Peter Vleugel. Ik leerde voor onderwijzer aan de CPA Middelburg, vervolgens studeerde ik geschiedenis in Rotterdam en Leiden. Ik woon in Nieuwerkerk.
Ik ben 30 jaar gids bij de VVV in Zeeland geweest en verzorgde regelmatig rondleidingen door Zierikzee en dagtochten in heel Zeeland.

Al jaren ben ik bezig met het verzamelen van alles over folklore en cultuur-historie van Zeeland, daarom ben ik in het bestuur van de ZDV gekomen.

In 2018 ben ik 40 jaar in het onderwijs, waarvan ruim 25 jaar als  docent aan  het volwassenenonderwijs in Rotterdam, waar ik aan HAVO- en VWO eindexamenklassen geschiedenis,  maatschappijleer en maatschappijwetenschappen geef. Daarnaast word ik regelmatig voor lezingen op gebied van streekgeschiedenis en kunstgeschiedenis gevraagd.