Binnen de vereniging is één commissie actief.

  1. De Wetenschappelijke Commissie houdt zich bezig met de inhoud van Nehalennia en de Dialectdag en verder met het bedenken van zaken die  kunnen bijdragen de doelstelling van de van de Zeeuwse Dialect Vereniging te verwezenlijken. De kern wordt gevormd door bestuurs- en niet-bestuursleden en bestaat uit mw. R. Rosmolen – Murre, en de heren Pau Heerschap, prof. Dr. Jacques van Keymeulen (RUG), en Rinus Willemsen. Deze groep vergadert vier keer per jaar.