Zeeuws woordenboek

Zoek voor termen
Begint met Bevat Exacte termIk doe een gok

Woordenlijsten

Term Definitie
 'oblievent

ob(be)lievent koopman die op koopdagen enz. met ob(be)lieën ventte ob(be)lieën verlootte d.m.v. een ob(be)liekas zie
ob(be)liekas.
Verg. makkaronsvint.

 'obbeliekas

obbeliekas kastje m. draaibord d. m. waarvan obbelieën werden verloot: L.v.H. (Lam.; Gra.; Ksz.).
Zie:
makkaronskasse.
a-Illustratie.


b-Illustratie (obbeliekasse - draaibord)

 

 

 'obbelie

obbelie lett. oublie ouwel: 'n vel obbelieën: een ouwel waarop een twintigtal kleine makronen was gebakken; d m. v. e. draaibord verloot op koopdagen (nog eerste kwart 20e eeuw): L.v.H. (Lam.; Gra.; Ksz.).
Zie:
makkaron.

 'obbelegaosie

obbelegaosie oebelegaosie zie: abbelegaosie avvegaosie.
Opm. (ter aanvulling): uitspr. oebelegaosie overweegt op Z.B.; overig. op Z.eil zeld. (geg. d. Ok.; Zr.); komt ook voor Z.V.W.; L.v.Ax.